Telekomunikacijski sustavi i usluge

PROIZVODI

Poster-5

MEDIJA FASADNI SUSTAVI

Media fasade ne služe samo kao vizualni efekti ili reklame, nego i kao istaknuto arhitektsko djelo, osvjetljenje itd.

Media fasade mogu staviti naglasak na lijepe ali i na neuzbudljive zgrade te na taj način pridonijeti ljepoti gradske okoline.

Info Video
Developed by: Tekonet d.o.o.