Telekomunikacijski sustavi i usluge

RADIO UREĐAJI I SUSTAVI

Poster-9

DISPEČERSKE JEDINICE

Dispečerske jedinice imaju primjenu kod upravljanja flotom vozila gdje korisnici imaju visoke zahtjeve za opremom koju trebaju za svoje dnevne potrebe. Tvrtka "TP Radio" ovim rješenjima opskrbljuje logistiku kompanija kao što su to taksi kompanije, autobusne kompanije, itd. Dispečerska oprema može biti izvedena primjerice na način da se koristi u taksi automobilima ili autobusima. Oprema može biti instalirana zasebno ili integrirana sa taksimetrima ili GPS navigacijom.

Naše znanje o radio opremi transportnog sektora u kombinaciji sa našim partner tvrtkama isporučujemo najbolju i najpouzdaniju opremu na tržištu što nas stavlja u poziciju da dajemo savjete i stvaramo rješenja po vašim zahtjevima.

U skladu sa svim standardima proizvodimo i razvijamo radio opremu, Mobilna osobna računala sa integriranim GPS modulima, Mobilne printere, Taksimetre, Platne terminalne uređaje odobrene 2004/104/EC i CE certifikatima.

Developed by: Tekonet d.o.o.