Telekomunikacijski sustavi i usluge

Poster-1 Slika3 Slika4

RADIO SUSTAVI

 • Projektiranje radio sustava
 • Implementacija radio sustava i opreme
 • Upravljanje i održavanje radio sustava

POMORSKI SUSTAVI

 • Projektiranje pomorskih sustava
 • Implementacija pomorskih sustava i opreme
 • Upravljanje i održavanje pomorskih sustava

ZRAKOPLOVNI SUSTAVI

 • Projektiranje zračnih sustava
 • Implementacija zračnih sustava i opreme
 • Upravljanje i održavanje zračnih sustava

VIDEO I MEDIJA SUSTAVI

 • Projektiranje video i medija sustava
 • Implementacija video i medija sustava i opreme
 • Upravljanje i održavanje video i medija sustava

USLUGE

 • Narudžba i prodaja proizvoda
 • Projektiranje telekomunikacijskih sustava
 • Implementacija sustava i opreme
 • Upravljanje i održavanje sustava
 • Konzalting i savjetovanje

KONTAKT

 • TEKONET d.o.o.

 • Društvo sa ograničenom odgovornošću za Telekomunikacije i usluge.
 • Sjedište: Trnac 50, Zagreb
 • Poslovnica: Radnička cesta 22, Zagreb
 • OIB: 90302704759
 • Direktor: Robert Jurčević
Developed by: Tekonet d.o.o.